Medecosma Thailand

บริษัท เมดิคอสม่า จํากัด ประกอบธุรกิจหลักๆ อยู่ 3 ธุรกิจ คือ การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) , การผลิตสินค้า (Manufacturer) และ ใบรับรอง (Certificate)

การผลิตสินค้า

การวิจัยและการพัฒนา

บริการแกะสูตร วิเคราะห์สูตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม

การผลิตสินค้า

รับผลิตเครื่องสําอาง เวชสําอาง นวัตกรรมใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร

ใบรับรอง

ใบรับรอง

บริการข้ึนทะเบียนเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดจําหน่ายสินค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ เอกสาร อย. กระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร

PRODUCT

บริษัท เมดิคอสม่า จํากัด รับผลิตแบรนด์ให้กับสินค้าเกี่ยวกับความงามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอาง เวช สําอาง และอื่นๆอีกมายมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางค์ กลุ่มผิวขาว ไวท์เทนนิ่ง กลุ่มผิวท่ีเป็นสิว กลุ่มลดเลือนริ้วรอย แห่งวัย กลุ่มบํารุงผิวให้ชุ่มชื้น กลุ่มครีมกันแดด กลุ่มทําความสะอาดผิว ทั้งสําหรับผิวหน้าและผิวกาย มากด้วย ประสบการณ์จึงมั่นได้ในคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่คุณจะได้รับ

News